You are here

Cena - co to jest cena?

Cena jest to wartość wyrażona w pieniądzu za dane dobro
Cena jest to koszt, który jest poniesiony w momencie zakupu.

Cena producenta

Cena producenta jest to cena jaką oferuje osoba produkująca dane dobro. Producent sprzedaje bezpośrednio swoje produkty kupującemu. Najczęściej hurtownie kupują bezpośrednio od producenta. Producent nie chcąc ponosić zbyt dużych kosztów logistycznych i transakcyjnych sprzedaje swoje towary, produkty w ilościach hurtowych.

Cena hurtowa

Cena hurtowa jest to cena sprzedaży stosowana przez hurtownie. Jest to cena stosowana przy zakupie dużej ilości danego dobra. Hurtownie sprzedając dany produkt dodają marżę do ceny zakupu od producenta.


Cena hurtowa = Cena sprzedaży netto + Marża hurtowa

Cena detaliczna

Cena detaliczna jest stosowana przez jednostki handlu detalicznego. Cena detaliczna jest przeciwieństwem ceny hurtowej. Cena detaliczna jest wyższa niż cena hurtowa.

Cena detaliczna = Cena sprzedaży netto + Marża handlowa

Cena ewidencyjna

Cena ewidencyjna występuje jako cena nabycia netto i cena sprzedaży netto. Cena ewidencyjna jest stosowana w handlu hutrowym i detalicznym.
W handlu detalicznym, gdzie prowadzona jest ewidencja wartościowa to ceny ewidencyjne są ustalane na poziomie ceny sprzedaży brutto.

Kategorie cen:

  • cena sprzedaży producenta (cena sprzedaży z importu)
  • cena hurtowa
  • cena detaliczna

Materiały źródłowe:
,,Rachunkowość finansowa i podatkowa,, - T. Cebrowska
,,Encyklopedia księgowego 2010,, - Infor Ekspert Sp. z o.o.
,,Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw,, - R. Niemczyk