You are here

Co to jest opodatkowanie na zasadach ogólnych?

Opodatkowanie na zasadach ogólnych jest to podstawowa forma opodatkowania przychodów
Opodatkowanie na zasadach ogólnych polega na prowadzeniu ewidencji zdarzeń związanych z osiągnięciem przychodów, kosztów oraz zysków/strat.

Aby ustalić dochód przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych należy od przychodu odjąć koszty uzyskania przychodów.

Przychody oraz koszty muszą być wykazane w ewidencji tj. w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Rozliczając się na zasadach ogólnych należy obliczyć zaliczkę na podatek samodzielnie. Zaliczkę należy wpłacić do urzędu skarbowego. Nie ma obowiązku składania deklaracji. Zaliczka może być miesięczna lub kwartalna.

Po zakończeniu roku podatkowego należy złożyć zeznanie podatkowe - PIT 36 do 30 kwietnia następnego roku.

Skala podatkowa w 2010 roku


Materiały źródłowe:

,,Rachunkowość finansowa i podatkowa,, - T. Cebrowska
,,Encyklopedia księgowego 2010,, - Infor Ekspert Sp. z o.o.
,,Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw,, - R. Niemczyk
,,Podręcznik samodzielnej nauki księgowania,, B. Gierusz