Plan kont - co to jest plan kont?

Plan kont jest to lista kont przeznaczona dla konkretnego przedsiębiorstwa
Celem planu kont jest potrzeba zapewnienia formalności i prawidłowości prowadzenia polityki rachunkowości.

Plan kont jest potrzebny do poprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa.Plan kont jest to usystematyzowana lista kont przedsiębiorstwa. Każde konto ma swoją nazwę i przypisany do tego numer.

Plan kont jest potrzebny do rejestrowania zdarzeń gospodarczych, aktywów i pasywów.

Plan kont uwzględnia specyfikę działalności przedsiębiorstwa. Plan kont jest potrzebny do ewidencji wszystkich posiadanych zasobów i źródeł ich finansowania, wszelkich zmian oraz wyników przedsiębiorstwa.

Plan kont jest tworzony przez głównego księgowego na podstawie wzorcowych planów kont i musi być zgodny z Ustawą o Rachunkowości.

Plan kont zatwierdzany jest przez kierownika jednostki. Jest możliwe utworzenie własnego planu kont, ale najczęściej używa się standardowych planów kont.

Podstawowe zadania, które plan kont musi spełniać to:

 • przygotowanie prawidłowego sprawozdania finansowego
 • przygotowanie deklaracji podatkowych
 • przygotowanie sprawozdań statystycznych do GUS

Zakładowy plan kont powinien zawierać:

 • wykaz kont syntetycznych
 • wykaz kont analitycznych z powiązaniem z kontami syntetycznymi
 • sposób ustalania wyniku finansowego

  Materiały źródłowe:
  ,,Rachunkowość finansowa i podatkowa,, - T. Cebrowska
  ,,Encyklopedia księgowego 2010,, - Infor Ekspert Sp. z o.o.
  ,,Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw,, - R. Niemczyk