Łączenie...
Zarejestrowałeś się podając ten adres emailowy $email

Plan kont - co to jest plan kont?

Plan kont jest to lista kont przeznaczona dla konkretnego przedsiębiorstwa
Celem planu kont jest potrzeba zapewnienia formalności i prawidłowości prowadzenia polityki rachunkowości.

Plan kont jest potrzebny do poprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa.Plan kont jest to usystematyzowana lista kont przedsiębiorstwa. Każde konto ma swoją nazwę i przypisany do tego numer.

Plan kont jest potrzebny do rejestrowania zdarzeń gospodarczych, aktywów i pasywów.

Plan kont uwzględnia specyfikę działalności przedsiębiorstwa. Plan kont jest potrzebny do ewidencji wszystkich posiadanych zasobów i źródeł ich finansowania, wszelkich zmian oraz wyników przedsiębiorstwa.

Plan kont jest tworzony przez głównego księgowego na podstawie wzorcowych planów kont i musi być zgodny z Ustawą o Rachunkowości.

Plan kont zatwierdzany jest przez kierownika jednostki. Jest możliwe utworzenie własnego planu kont, ale najczęściej używa się standardowych planów kont.

Podstawowe zadania, które plan kont musi spełniać to:

  • przygotowanie prawidłowego sprawozdania finansowego
  • przygotowanie deklaracji podatkowych
  • przygotowanie sprawozdań statystycznych do GUS

Zakładowy plan kont powinien zawierać:

×

Masz przyjaciół

dla których ta strona byłaby przydatna?

×

Błąd

Niestety system zanotował zbyt wiele prób wysłania e-maili w krótkim czasie.Proszę spróbować ponownie za chwilę.

Zamknij okno