Podatek naliczony - co to jest podatek naliczony?

Podatek VAT naliczony wynika z oryginalnych faktur zakupów
Podatek naliczony wynika z faktur, które podatnik otrzymuje od dostawców w momencie nabycia towarów lub usług.

Faktura VAT jest podstawowym źródłem podatku naliczonego.

Przy imporcie podatkiem naliczonym jest suma kwot podatku, która wynika z dokumentu celnego.

W przypadku, gdy podatek należny jest wyższy od naliczonego, to różnicę należy odprowadzić do Urzędu Skarbowego.

Jeśli podatek należny jest niższy od podatku naliczonego, to różnica będzie zwrócona podatnikowi przez urząd skarbowy.

Podatek naliczony w danym okresie jest to podatek zapłacony w poprzednim okresie, który pomniejsza podatek należny.

W podatku naliczonym można dokonać korekty. Korektę mogą wystawiać podatnicy podatku od towarów i usług.

Materiały źródłowe:

,,Rachunkowość finansowa i podatkowa,, - T. Cebrowska
,,Encyklopedia księgowego 2010,, - Infor Ekspert Sp. z o.o.
,,Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw,, - R. Niemczyk