Rok podatkowy - co to jest rok podatkowy?

Rok podatkowy jest rokiem kalendarzowym
Rok podatkowy określa okres, w którym przedsiębiorcy muszą rozliczyć się z podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego. Rok podatkowy nie może być dłuższy niż rok kalendarzowy.

Ordynacja Podatkowa opisuje zasady określania roku podatkowego. Rok podatkowy dla podatników PIT, czyli osób fizycznych jest to okres taki sam jak rok kalendarzowy.

Rok podatkowy jest to okres naliczania podatku. W art. 8 o podatku dochodowym zostały zasady określenia roku podatkowego.

Rok podatkowy może zostać zmieniony w przypadku osób prawnych

Osoby prawne maja możliwość przedłużenia roku podatkowego. Wybór roku podatkowego musi byc zapisany w umowie spółki.

Rokiem podatkowym jest:

  • rok kalendarzowy, chyba że ustawa podatkowa przewiduje inaczej, tj. w art.11 Ordynacji Podatkowej
  • rok kalendarzowy opisany w Ustawie o Podatku od Osób Prawnych art.8

    Materiały źródłowe:
    ,,Rachunkowość finansowa i podatkowa,, - T. Cebrowska
    ,,Encyklopedia księgowego 2010,, - Infor Ekspert Sp. z o.o.
    ,,Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw,, - R. Niemczyk