You are here

Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne występują w przypadku, gdy przedsiębiorstwo ponosi koszty dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych
Przedsiębiorstwo dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych.

RMK czynne mogą polegać na przesunięciu wydatku poniesionego już w czasie, w celu jednorazowego zaksięgowania go w koszty nastepnego roku.

RMK czynne mogą również polegać na przeniesieniu wydatku już poniesionego w czasie, w celu stopnowego zaksięgowania go w koszty lat kolejnych.

Rozliczenia międzyokresowe czynne to:

 • ubezpiecznia majątkowe
 • czynsze i dzierżawy za najem lokali, maszyn i urządzeń
 • prenumerata czasopism
 • opłata od środków transportowych
 • podatek od nieruchomości
 • jednorazowo amortyzacja środków trwałych odpisana w koszty
 • opłacone z góry koszty energii
 • remonty środków trwałych
 • opłata roczna za wieczyste uzytkowanie gruntów
 • koszty zakupu
 • roczny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjanych
 • koszty przygotowania i uruchomienia nowej produkcji
 • wydatki dotyczące badań sprawozdań finansowych
 • z góry uregulowane odsetki oraz prowizje związane z kredytami i pożyczkami
 • koszty wdrożeń programów komputerowych
 • VAT naliczony, niepodlegającym rozliczeniu z podatekiem VAT należnym

  Konto Rozliczenia międzyokresowe kosztów - czynne może być dzielone, w związku z różnorodnością kosztów. Innym podziałem RMK czynnych są RMk czynne długo- i krótkoterminowe.

  Rozliczenia międzyokresowe czynne

  Rozliczenia międzyokresowe czynne są to koszty ponoszone przez przedsiębiorstwo w okresie obecnym, ale dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych jest to np. prenumerata, za którą płacimy z góry.

  Koszty przyszłych okresów mogą być rozliczane na poszczególne miesiące w ciągu jednego roku obrotowego jak również w okresie najczęściej nie przekraczającym 5 lat. W bilansie rozliczenia miedzyokresowe czynne ujmuje się jako składnik majątku po stronie aktywów.

  Materiały źródłowe:
  ,,Rachunkowość finansowa i podatkowa,, - T. Cebrowska
  ,,Encyklopedia księgowego 2010,, - Infor Ekspert Sp. z o.o.
  ,,Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw,, - R. Niemczyk