Storno - co to jest strono?

Storno jest to sposób na anulowanie zapisu na koncie
Strono używane jest w momencie, gdy wystapi błąd przy księgowaniu. Używanie storna w księgowości umożliwia zachowanie czytelności zapisów na koncie.

Storno czerwone

Saldo czerwone zapisywane jest w wartościach ujemnych. Storno czerwone powoduje anulowanie blędnego zapisu na koncie, a w tym samym momencie usunięte są informacje o obrocie na kontach.

Zapis na koncie, który chcemy skorygować należy wprowadzić w tej samej postaci, to znaczy na ten sam numer konta, z tą samą wartością ale z znakiem minus.

Storno czarne

Storno czarne zapisywane jest na tym samym koncie, które chcemy skorygować. Zapisujemy w tej samej wartości, lecz po przeciwnych stronach do zapisu korygującego.

Storno czarne zapisywane jest w wartościach dodatnich, a to powoduje zwiększenie obrotów na koncie, ale nie powoduje zmian w saldzie końcowym.

Storno czarne lub czerwone wystepują jako storno całkowite lub częsciowe

Gdy chcemy użyć storna całkowitego to korygujemy całą kwotę pomyłki, a w przypadku storna częściowego korygujemy tę część w której nastapił błąd.

Polecenie księgowania (PK) jest podstawowym dokumentem umożliwiającym dokonanie storna na koncie.

Materiały źródłowe:
,,Rachunkowość finansowa i podatkowa,, - T. Cebrowska
,,Encyklopedia księgowego 2010,, - Infor Ekspert Sp. z o.o.
,,Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw,, - R. Niemczyk