You are here

Co to jest zasada podwójnego zapisu?

Zasada podwójnego zapisu jest to zasada rejestracji operacji na kontach
Zasada podwójnego zapisu mówi, że każda operacja gospodarcza musi być zaksięgowana na dwóch kontach. Dzięki temu możliwe jest zachowanie równowagi bilansowej.

W zasadzie podwójnego zapisu każda operacja jest księgowana:

 • na dwóch odpowiednich kontach
 • po przeciwnych stronach, tj. na jednym koncie po stronie WN, na drugim po stronie MA
 • w tej samej kwocie - według dowodu, nna podstawie, którego jest księgowana

  Przykład

  Firma pobiera gotówkę z banku do kasy. W tym przypadku mamy dostepna dwa konta, na których zostanie zapisana operacja. Będzie to konto Rachunek bankowy oraz Kasa. Operacja ta zostanie zaksięgowana na dwóch kontach aktywnych, tj. po stronie Ma na Rachunku bankowym oraz po stronie WN Kasa.
  Luca Pacioli opracował zasadę podwójnego zapisu

  Materiały źródłowe:
  ,,Rachunkowość finansowa i podatkowa,, - T. Cebrowska
  ,,Encyklopedia księgowego 2010,, - Infor Ekspert Sp. z o.o.
  ,,Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw,, - R. Niemczyk
  ,,Podręcznik samodzielnej nauki księgowania,, B. Gierusz